Associated with


වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2020 වර්ෂයේ අ.පො.ස (සා.පෙළ ) විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත වයඔ පළාතේ සිසුන් සදහා හා ඉදිරියේදී පෙනී සිටීමට සිටින සිසුන් හට "වයඔ රේඩියෝ " ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ අධ්‍යාපනික වැඩ සටහන් මාලාවක් සතියේ දිනව ල සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා විකාශය කරන අතර එහි විකාශය වූ වැඩසටහන් පහත දැ ක්වේ. අවශ්‍යය පාඩම ලාබාගැනීම සඳහා එහි විෂය නාමය භාවිතා කරන්න.

විකාශය වීමට නියමිත වැඩසටහන් හී කාලසටහන පහත දැක්වේ.

දිනය වේලාව විෂය
2021.04.21 ප.ව.4.00 - 5.00 විද්‍යාව
2021.04.22 ප.ව.4.00 - 5.00 සිංහල
2021.04.22 ප.ව.4.00 - 5.00 භූගෝල විද්‍යාව
2021.‍04.27 ප.ව.4.00 - 5.00 විද්‍යාව
2021.04.28 ප.ව.4.00 - 5.00 නර්තනය
2021.04.29 ප.ව.4.00 - 5.00 පෙරදිග සංගීතය

සිංහල
2020-11-16

පෙරදිග සංගීතය
2020-11-18

භූගෝල විද්‍යාව
2020-11-19

තොරතුරු තාක්ෂණය
2020-11-16

ඉංග්‍රීසි
2020-11-23

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
2020-11-24

විද්‍යාව
2020-11-25

ගණිතය
2020-11-26

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
2020-11-27

බුද්ධ ධර්මය
2020-12-01

පුරවැසි අධ්‍යාපනය
2020-12-03

නර්තනය
2020-12-04

නාට්‍ය හා රංග කලාව‍
2020-12-07

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය
2020-12-08

විද්‍යාව
2020-12-10

ඉංග්‍රීසි
2020-12-11

බුද්ධ ධර්මය‍
2020-12-14

තොරතුරු තාක්ෂණය
2020-12-15

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
2020-12-16

ඉතිහාසය
2020-12-17

සිංහල සාහිත්‍යය රසාස්වාදය
2020-12-18

පුරවැසි අධ්‍යාපනය
2020-12-21

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
2020-12-22

දෙවන බස දෙමළ
2020-12-23

විද්‍යාව
2020-12-24

භූගෝල විද්‍යාව
2020-12-25

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
2020-12-28

ඉංග්‍රීසි භාෂාව හා සාහිත්‍යය
2020-12-30

නාට්‍ය හා රංග කලාව‍
2020-12-31

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
2021-01-01

ගණිතය
2021-01-04

දෙවන බස දෙමළ
2021-01-05

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
2021-01-06

ඉංග්‍රීසි
2021-01-07

බුද්ධ ධර්මය
2021-01-08

ගණිතය
2021-01-11

සංගීතය
2021-01-12

භූගෝල විද්‍යාව
2021-01-13

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
2021-01-14

ඉතිහාසය
2021-01-15

නාට්‍ය හා රංග කලාව‍
2021-01-19

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය
2021-01-20

නර්ථනය
2021-01-21

තොරතුරු තාක්ෂණය
2021-01-22

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
2021-01-25

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
2021-01-26

විද්‍යාව
2021-01-27

ඉංග්‍රීසි භාෂාව
2021-01-29

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
2021-02-01

පුරවැසි අධ්‍යාපනය
2021-02-02

පෙරදිග සංගීතය
2021-02-03

ඉංග්‍රීසි භාෂාව
2021-02-04

සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
2021-02-05

බුද්ධ ධර්මය
2021-02-08

දෙවන බස දෙමළ
2021-02-09

තොරතුරු තාක්ෂණය
2021-02-10

භූගෝල විද්‍යාව
2021-02-11

ඉතිහාසය
2021-02-15

දෙවන බස දෙමළ
2021-02-15

විද්‍යාව
2021-02-17

නර්තනය
2021-02-18

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
2021-02-19

සංගීතය
2021-02-22

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
2021-02-23

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
2021-02-24

ඉතිහාසය
2021-02-25

ඉංග්‍රීසි
2021-03-02

සිංහල
2021-03-03

නර්තනය
2021-03-04

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
2021-03-05

පෙරදිග සංගීතය (අ.පො.ස. උ/පෙල)
2021-03-08

ආර්ථික විද්‍යාව (අ.පො.ස. උ/පෙල)
2021-03-09

තොරතුරු තාක්ෂණය (අ.පො.ස.උ/පෙ)
2021-03-10

පුරවැසි අධ්‍යාපනය (අ.පො.ස. සා/පෙ)
2021-03-12

ගණිතය
2021-03-15

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය
2021-03-16

පුරවැසි අධ්‍යාපනය
2021-03-17

නාට්‍යය හා රංග කළාව
2021-03-18

තොරතුරු තාක්ෂණය
2021-03-19

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය
2021-03-22

නාට්‍ය හා රංගකලාව
2021-03-23

විද්‍යාව හා තාක්ෂණවේදය
2021-03-24

බුද්ධ ධර්මය
2021-03-25

සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
2021-03-26

ඉංග්‍රීසි (ප්‍රාථමික)
2021-03-29

තොරතුරු තාක්ෂණය
2021-03-30

නර්තනය
2021-04-01

පුරවැසි අධ්‍යාපනය
2021-04-02

භූගෝල විද්‍යාව
2021-04-05

ගණිතය
2021-04-06

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
2021-04-07

ඉතිහාසය
2021-04-08

තොරතුරු තාක්ෂණය
2021-04-09

සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
2021-04-12

දෙවන බස දෙමළ
2021-04-15

ඉංග්‍රීසි
2021-04-16

ගණිතය
2021-04-19

කතෝලික ධර්මය
2021-04-20

ව්ද්‍යාව
2021-04-21

සිංහල
2021-04-22

-->

භූගෝලය
2021-04-23

විද්‍යාව
2021-04-27

නර්තනය
2021.04.28

සංගීතය
2020-04-29